De vroege christenen en de Bijbel

De vroege christenen en de Bijbel

De Bijbel, ook wel de Heilige Schrift van het christelijk geloof genoemd, is de heilige geschreven geschriften van het christelijk geloof, met de bedoeling de geschiedenis van de wereld vanaf het begin tot aan de dag van vandaag te openbaren. Naast de literaire vorm van de Bijbel bevat de Bijbel ook een mondelinge traditie van openbaring, bekend als het Oude Testament. Zowel het Oude Testament als het Nieuwe Testament zijn door de eeuwen heen geactualiseerd en veranderd, waarbij veel kleurrijke karakters aan het geschreven woord zijn toegevoegd. Hoewel sommige geleerden van mening zijn dat er geen tegenstrijdigheden in de Bijbel staan, zijn er een aantal problemen met deze suggestie.

Om te beginnen moet worden opgemerkt dat de Bijbel geen tegenstrijdigheden van zichzelf bevat, aangezien er meer dan duizend verschillende manuscripten zijn geschreven in de jaren van zowel het christendom als de oudheid. Bovendien moet er ook aan worden herinnerd dat de Bijbel bijna twee millennia lang is geschreven en dat veel van wat erin staat verloren is gegaan of helemaal is vergeten. Daarom zou het buitengewoon moeilijk zijn om in de Bijbel te zoeken naar discrepanties of ontbrekende delen, aangezien zelfs vandaag de dag veel van wat de Bijbel bevat niet in steen is opgetekend of geschreven. Verder moet worden opgemerkt dat de Bijbel, zoals alle oude geschriften, in een mensentaal is geschreven en niet in een Griekse. Dit betekent dat er veel verkeerde vertalingen zijn, die hebben geleid tot discussies over het al dan niet accepteren van bepaalde delen van de Bijbel in het christelijk geloof.

Daarnaast zijn er een aantal teksten in de Bijbel die zijn geschreven in talen die niet gerelateerd zijn aan Hebreeuws of Grieks. Deze teksten omvatten het Boek van Henoch, het Boek van het Jubeljaar en het Boek van Torah. Sommige geleerden hebben gesuggereerd dat het Boek van Henoch verband houdt met de gnostische evangeli├źn, aangezien beide boeken soortgelijke thema’s bevatten. Er is echter geen bewijs om dit te bewijzen, en veel geleerden verwerpen beide boeken als volledig niets met elkaar te maken.

Naast de problemen met de Bijbel, beweren sommige geleerden dat de relatie van de Bijbel met het christendom niet zo sterk is als sommige christenen geloven. Er zijn bijvoorbeeld veel passages waarin wordt aangenomen dat God tussenbeide komt in de geschiedenis om de mensheid te helpen. Hoewel er zeker veel gevallen zijn waarin God in de Bijbel wordt genoemd, lijkt het waarschijnlijker dat dit indirect gebeurt, via geheime genootschappen of groepen waarbij het christendom is aangesloten. In veel gevallen lijkt het erop dat wat de Bijbel zegt eenvoudigweg wordt genegeerd door het reguliere christendom, terwijl heimelijk verwante idee├źn terzijde worden geschoven ten gunste van wat de meeste moderne christenen ‘christelijke wetenschap’ noemen.

Een van de interessantere bijbelse connecties met het christendom is te vinden in het boek Ruth. In dit boek wordt ons verteld dat onze moeder in de hemel het leven schonk aan onze Heer, en dat hij werd geboren in Bethlehem, waar de Bijbel werd geboren. Dit is echter niet de oudst mogelijke locatie waar onze Heiland is geboren. In feite is het waarschijnlijk niet eens de eerstgeboren zoon van onze Heiland. Zoals je je kunt voorstellen, waren deze ontdekkingen buitengewoon belangrijk voor vroege christenen, omdat ze moesten uitleggen hoe onze Heiland tegelijkertijd zowel zoon als vader kon zijn.

In de jaren sinds deze ontdekkingen zijn gedaan, hebben bijbelgeleerden geprobeerd deze ontdekkingen te begrijpen. Ze beweren dat de betekenis achter de verschillende woorden die in de Bijbel worden gebruikt, honderden jaren voor onze tijd anders moet zijn geweest. Naast deze woorden suggereren ze ook dat de manier waarop de Bijbel werd geschreven (de chronologische aard van veel van zijn secties) misschien niet vergelijkbaar was met onze huidige schrijfmethoden. Dit nieuwe begrip van onze Bijbels zou inderdaad een hulpmiddel kunnen zijn om kerken te helpen een meer letterlijke benadering van hun leringen aan te nemen, a la de rooms-katholieke kerk. Het kan onze kerkvaders ook helpen om conservatievere standpunten te aanvaarden bij het omgaan met de groeiende uitdagingen van onze generatie. Een letterlijke interpretatie van de Bijbel kan nodig zijn, maar het is niet langer de enige echte interpretatie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top